UKONČENÍ SEZÓNY 2023

 
Od 20.11.2023 je celý golfový areál včetně restaurace UZAVŘENÝ.
 
Děkujeme všem našim příznivcům, návštěvníkům, partnerům i našim členům za úspěšnou sezónu a těšíme se na jaře opět na viděnou.
 
Ab dem 20.11.2023 ist der gesamte Golfkomplex einschließlich des Restaurants GESCHLOSSEN.
 
Wir danken allen unseren Unterstützern, Besuchern, Partnern und Mitgliedern für eine erfolgreiche Saison und freuen uns auf ein Wiedersehen im Frühjahr.