Zápis ze setkání členské základny 2017

Z Á P I S

Setkání členské základny a vyhlášení výsledků soutěží v sezóně 2017

Dne 23.11.2017 se  konalo  v Hotelu Prince de Ligne  setkání členské  základny  BARBORA GC  spolku  za přítomnosti  vedení   BARBORA GC spolku, vedení  Golf Resortu Barbora a.s. a  Martina Kovaříka za Golfovou Akademii MK.

Setkání zahájil Petr Ocásek se zprávou o činnosti BGC za rok 2017, zrekapituloval průběh turnajů a soutěží v uplynulé golfové sezóně, podal zprávu o činnosti Golf Resortu Barbora a.s. jako vlastníka hřiště.

Poté předal slovo Martinovi Kovaříkovi, který zhodnotil činnost a práci s mládeží v rámci Golfové Akademie Martina Kovaříka a nastínil další směřování práce s mládeží.

Poté následovala diskuse. Závěry proběhlé diskuse jsou:

1) Jitka Janglová – navrhuje posunout datum konání Mistrovství klubu na rány na zářijový termín.

BGC:  Termín se pokusíme posunout dle možností a termínového kalendáře turnajů a akcí na rok 2018.

2) Daniela Sedláčková – navrhuje změnu bodování Barbora Golf Tour, aby bylo „spravedlivější“ a ráda by zatraktivnění cen a soutěží.

BGC:  Vyzýváme hráče, aby zaslali své připomínky a návrhy k pravidlům BGT ,k cenám a vloženým soutěžím, aby se zvýšila atraktivnost této celoroční soutěže.

Své návrhy zasílejte na email: barboragolf@gmail.com.

 

3) Jana Kubátová – uspořádání turnaje LADY CUP v roce 2018

BGC: Turnaj LADY Cup v sezóně 2018 vypíšeme a uspořádáme v případě naplnění přihlášek v minimálním počtu 24 hráček.

4) Adéla Sedláčková – účast týmů žen a mužů v Soutěžích družstev ČGF

BGC:  Do soutěží družstev ČGF mužů, žen a mládeže za BARBORA GC , jsme se letos rozhodli vyslat  družstvo mládeže do 16ti let. Tým mužů a žen do krajské soutěže ČGF vyšleme, pokud se vytvoří tým mužů nebo žen, který si finančně zajistí startovné v této soutěži (muži 10 tisíc, ženy 7 tisíc Kč bylo letos) a uhradí si další náklady spojené s turnajem jako cestovné, diety a ubytování. Pak družstvo do soutěže přihlásíme. Termín pro přihlášení družstva a úhrady startovného je 30.4.2018.

5) Radomír Ráža – kvalita greenů

BGC:  Práce k dalšímu zlepšení kvality greenů započali ihned po uzavření hřiště a budou pokračovat po celou zimu.

Na závěr setkání byly předány ceny vítězům jednotlivých soutěží.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na setkání na golfu na jaře 2018.

 

V Teplicích 24.11.2017                                                                   

 Lázničková Pavlína 

 Manažerka  hřiště           

 

Zápis ve formě pdf