The Board of Directors of the club

Představenstvo BARBORA GC


Petr Ocásek - prezident clubu

Ing. Pavel Folget - člen představenstva

Jiří Bubla - člen představenstva