Členství v Barbora GC

Barbora GC spolek

O členství v BARBORA GC spolku může požádat každý zájemce, který zašle vyplněnou přihlášku do našeho Clubu. Přihláška je projednána výborem Clubu a výbor informuje žadatele o jejím schválení či zamítnutí.

V případě schválení přijetí do Clubu výborem, se žadatel stává členem Clubu v okamžiku, kdy zaplatí vstupní členský příspěvek a roční členský příspěvek. O připsání vstupního a ročního členského příspěvku na účet spolku je nový člen obratem informován.

Na členství v Clubu není právní nárok.