Představenstvo klubu

Představenstvo BARBORA GC


Petr Ocásek - prezident clubu

Ing. Pavel Folget - člen představenstva

Jiří Bubla - člen představenstva


 

Přílohy :