Mistrovství GC Barbora na jamky

1. Soutěžní kategorie:

A – Muži HCP 0-54 B – Ženy HCP 0-54

2. Hřiště:

na jamky  Propozice soutěže:

Golf Resort Barbora, muži žlutá odpaliště, ženy červená odpaliště. Předepsané kolo má 18 jamek. V případě, že se zápas nerozhodne, pokračuje se „náhlou smrtí“ až do rozhodnutí od jamky č. 1.

3. Nasazení do pavouka a pravidla pro neodehraný zápas:

Hráči budou do pavouka nasazeni dle HCP nejnižší s nejvyšším.
Hráč s vyšším HCP v daném kole má za povinnost vyzvat hráče s nižším HCP a dohodnout se s ním na termínu utkání. Utkání se musí sehrát nejpozději do termínu stanoveného soutěžním výborem pro dané kolo, výsledkovou skóre kartu hráči odevzdají na recepci klubu. V případě, kdy hráč s vyšším HCP kontaktuje soupeře a přesto nedojde k dohodě termínu, je určen termín pro hru poslední den kola ve 14:00 hodin na hřišti, případně následující volný TEETIME (Posledním dnem kola bude vždy neděle). Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, prohrál a do dalšího kola postupuje jeho soupeř. Pokud hráč s vyšším HCP nevyzve hráče s nižším HCP, postupuje do dalšího kola hráč s nižším HCP. Když v tomto termínu nenastoupí ani jeden hráč, jsou ze soutěže vyloučeni.

Po dohrání kola hráči podepíší skóre kartu s výsledkem a označením vítěze, kterou předá vítězný hráč na recepci hřiště.

4. Informace o průběhu soutěže:

Veškeré informace o průběhu soutěže, rozpis dvojic, termíny pro odehrání kol, průběžné výsledky apod. budou uveřejňovány na stránce www.golfbarbora.cz a na nástěnce
v klubovně.

5. Ředitel soutěže: Pavlína Lázničková
6. Rozhodčí: Pavlína Lázničková
7. Soutěžní výbor: Pavlína Lázničková, Eva Klotzová

8. Kontaktní informace:

Při zahájení kola odešle soutěžní výbor každé dvojici vzájemné kontaktní informace (e-mail a telefon).
Hráči mohou zjistit kontaktní informace také na recepci klubu.

9. Uzávěrka přihlášek:

Přihlásit se můžete na recepci hřiště nebo emailem na info@golfbarbora.cz