Místní pravidla

 

Hranice hřiště –pravidlo 2

 • hranice hřiště je vyznačená bílými kolíky na jamkách č. 1, 2, 4, 6, 11, 17

 

Nepohyblivé závady –pravidlo 16

 • informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše, myčky míčků
 • všechny součásti zavlažovacího systému
 • cesty se zpevněnýmpovrchem 
 • vyčnívající kořeny a kameny na nízko sekaných plochách
 • samostatně stojící stromky nižší než délka dvou holí, stromky označené modrou barvou a stromky s podpěrou

 

Pohyblivé závady –pravidlo 15.2

 • dle definic v Pravidlech a dále všechny kolíky (vyjma kolíků označujících hranice hřiště), směrovky, kameny na odpalištích a jiné pohyblivé značení na hřišti

 

Trestné oblasti –pravidlo 17

 • jsou značeny žlutými, červenými kolíky nebo čarami
 • mostky na jamce č. 2, 5, 7, 16 jsou součástí trestných oblastí

 

Oblast se zákazem hry 

Oblast se zákazem hry je značena červenočernými kolíky na jamkách č. 4, 5, 6. Hráč musí využít úlevu s trestem, jestliže je jeho míč v oblasti se zákazem hry podle Pravidla 17.1. Vstup do této oblasti se zákazem hry je zakázán, stejně tak jako hra z ní. Porušení tohoto zákazu je trestáno diskvalifikací. Pokud oblast se zákazem hry překáží hráči v postoji či švihu a míč neleží v oblasti se zákazem hry, pak může hráč beztrestně spustit míč do vzdálenosti jedné hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže k jamce (dle pravidla 16.1).

 

Abnormální stav hřiště –pravidlo 16

 • dle definic v Pravidlech a dále označeno modrým značením
 • stopy po pracovních strojích vytlačené pod úroveň půdy

 

 • Hráči jsou povinni dodržovat tee time na jamkách č. 1 a č. 10, časový rozpis hry uvedený na hrací kartě a pokyny marshala.
 • Nezdržujte ostatní hráče na hřišti pomalou hrou.
 • Neprovádějte cvičné švihy na odpalištích.
 • Opravujte stopy po úderech na fervejích a po dopadu míče na grýn.
 • Urovnejte písek v bankru po odehrání svého míčku.
 • Na následující odpaliště (zejména z jamky č. 15 na jamku č. 16) přecházejte z bezpečnostních důvodů pouze po vyznačených cestách.
 • Při porušení těchto pravidel bude hráč vyloučen ze hry.
 • Zákaz používání kovových spajků.
 • Věnujte zvýšenou pozornost pohybu turistů, cyklistů a bruslařů na místních komunikacích, zvláště na odpališti jamky č. 16 a č. 18 !!!
   

Soutěžní výbor může na omezenou dobu uplatnit Dočasná místní pravidla, která budou vyvěšena v klubovně nebo na odpališti jamky č. 1.

Tato Místní pravidla vstupují v platnost 1. 1. 2019.

 

Vedení spol.Golf Resort Barbora

 

Přílohy :