Místní pravidla

1. Hranice hřiště

Hranice hřiště tam, kde je určena, je vyznačená bílými kolíky, popřípadě čárou. Hranice hřiště vyznačená mezi jamkami č. 10 a 12 platí pouze v případě, že hrajete jamku č. 10 (tzv. vnitřní aut). Když hrajete jamku č. 12, mají příslušné kolíky status nepohyblivých závad.

2. Trestné oblasti

Jsou značeny žlutými a červenými kolíky nebo čarami.

3. Oblasti se zákazem hry

Elektrický ohradník kolem hřiště vyznačuje červenou trestnou oblast se zákazem hry. Další oblasti se zákazem hry jsou značeny žlutými a červenými kolíky s černým vrškem a mají status trestných oblastí. Samostatně stojící stromky do výšky dvou délek hole nebo s opěrným kůlem jsou půdou v opravě se zákazem hry.

4. Abnormální stav hřiště – půda v opravě

Všechny plochy dle definice, včetně následujících:

 • oblasti vyznačené modrými kolíky, popř. bílou čárou,
 • stopy pracovních strojů vytlačené pod úroveň půdy,
 • chráněné stromky – viz Oblasti se zákazem hry.

5. Nepohyblivé závady

Všechny objekty dle definice, zejména pak:

 • elektrický ohradník kolem hřiště,
 • všechny cesty se zpevněným povrchem,
 • všechny součásti zavlažovací soustavy,
 • všechny neoznačené útvary poskládané z kamenů či dřeva, vč. staveb na hřišti,
 • informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše, myčky míčů apod.

6. Pohyblivé závady

Všechny objekty dle definice, zejména pak:

 • všechny kolíky mimo autové,
 • přenosné směrovky, odpališťové kameny, hrábě.

7. Dropovací zóny

Dropovací zóny jsou vyznačené cedulkou „DZ“ a jsou definovány jako oblast v poli do vzdálenosti dvou délek hole od této cedulky, ne blíže jamce. Tam, kde jsou vyznačeny, představují pro hráče doplňkovou možnost úlevy podle Pravidla 16.1 (překážení elektrického ohradníku, beztrestná úleva) nebo 17.1 (míč v trestné oblasti nebo v trestné oblasti se zákazem hry, úleva s jednou trestnou ránou), jestliže míč leží nebo naposledy překonal okraj trestné oblasti v místě, které je na úrovni začátku greenu nebo dále. Dropovací zóny jsou u greenů jamek č.:

 • 2, 11, 13, 15.

8. Soutěžní výbor

Pro jakoukoliv soutěž může Soutěžní výbor tato místní pravidla doplnit či upravit v závislosti na dočasně změněných podmínkách hřiště.

Trest za porušení místních pravidel (není-li uvedeno jinak):

Hra na jamky – ztráta jamky | Hra na rány – dvě trestné rány.