Místní pravidla

Hranice hřiště - pravidlo 27-1

 • bílé kolíky na jamkách č. 2, 5, 6, 11

Nepohyblivé závady - pravidlo 24-2

 • informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše
 • součásti zavlažovacího systému
 • cesty se zpevněným povrchem
 • vyčnívající kořeny a kameny na nízko sekaných plochách
 • samostatně stojící stromky nižší než délka dvou holí, stromky označené modrou barvou a stromky s podpěrou
 • ploty na jamce č. 17 za grýnem

Pohyblivé závady - pravidlo 24-1

 • kameny v bunkrech větší než 1 cm
 • všechny kolíky značící vzdálenost od grýnu, vodní překážky a půda v opravě

Vodní překážky - pravidlo 26

 • červené a žluté kolíky
 • chráněná biozóna - červenočerné kolíky na jamkách č. 4, 5, 6. Vstup do této biozóny je zakázán, stejně tak jako hra z ní. Porušení tohoto zákazu je trestáno diskvalifikací. Při využití úlevy se postupuje podle Pravidla 26-1. Pokud biozóna překáží hráči v postoji a míč neleží v biozóně, pak může hráč beztrestně spustit míč do vzdálenosti jedné hole od nejbližšího místa úlevy, avšak ne blíže jamce.
 • mostky na jamce č. 2, 4-5, 7, 16 jsou součástí vodních překážek

Půda v opravě - pravidlo 25-1

 • modré kolíky
 • všechny údržbové cesty

Další pravidla

 • Hráči jsou povinni dodržovat tee time na jamkách č. 1 a č. 10, časový rozpis hry uvedený na hrací kartě a pokyny marshala.
 • Nezdržujte ostatní hráče na hřišti pomalou hrou.
 • Neprovádějte cvičné švihy na odpalištích.
 • Opravujte stopy po úderech na fervejích a po dopadu míče na grýn.
 • Urovnejte písek v bunkru po odehrání svého míčku.
 • Na následující odpaliště (zejména z jamky č. 15 na jamku č. 16) přecházejte z bezpečnostních důvodů pouze po vyznačených cestách.
 • Při porušení těchto pravidel bude hráč vyloučen ze hry.
 • Zákaz používání kovových spajků.

Soutěžní výbor může na omezenou dobu uplatnit Dočasná místní pravidla, která budou vyvěšena v klubovně nebo na odpališti jamky č. 1.

 

Přílohy :