Místní pravidla

1.  Hranice hřiště (pravidlo 2)

Hranice hřiště je vytyčena elektrickým ohradníkem (dále jen plot) kolem obvodu celého hřiště, případně bílými kolíky nebo čarami uvnitř hřiště viz jamka č. 1 vpravo, č. 4 vlevo, č. 13 za grýnem, č. 15 za grýnem, č. 17 vlevo, č. 18 vlevo, plotem a současně bílými kolíky, kdy kolíky hranici hřiště označují a plot ji vytyčuje. Plot není hranicí hřiště tam, kde je označen ještě červenými kolíky (viz Trestné oblasti).

Upozornění:
Neexistuje žádná beztrestná úleva od hraničních objektů nebo nedílných součástí (bílý kolík), které překážejí ve hře.

2.  Trestné oblasti (pravidlo 17)

Jsou značeny žlutými, červenými kolíky nebo čarami. Červené trestné oblasti na jamkách č. 4, 5 a 6 jsou trestnou oblastí se zákazem vstupu a hry do této trestné oblasti, vytyčené jsou červenými kolíky s černým vrcholem. Pokud jsou umístěny červené kolíky u plotu jsou využity výhradně k indikaci, kde se tato trestná oblast nachází, avšak nemají žádný jiný význam.

Jestliže je míč v této oblasti, jedná se o trestnou oblast se zákazem hry, hráč míč nesmí hrát jak leží a musí využít úlevu od překážení oblasti se zákazem hry podle Pravidla 17.1e.

3.  Nepohyblivé závady (pravidlo 16)

  1. Informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše , myčky míčů apod.
  2. Všechny cesty se zpevněným povrchem.
  3. Všechny součásti zavlažovací soustavy.
  4. Samostatně stojící mladé stromky do délky dvou holí a stromky s podpěrou.
  5. Všechny neoznačené útvary poskládané z kamenů či dřeva, včetně staveb ve hřišti.
  6. Plot na všech jamkách, na kterých je tento označen zároveň červeným nebo žlutým kolíkem (trestné oblasti).

4.  Pohyblivé závady (pravidlo 15.2)

Dle definic v Pravidlech a dále všechny kolíky (vyjma kolíků označujících hranice hřiště), směrovky, kameny na odpalištích a jiné pohyblivé značení na hřišti.

5.  Abnormální stav hřiště (pravidlo 16)

Dle definic v Pravidlech a dále části hřiště označené modrým značením, včetně modře označených mladých stromků, stopy po pracovních strojích vytlačené pod úroveň půdy.

Hra z půdy v abnormálním stavu s modrým označením je zakázaná.

6.  Soutěžní výbor

Pro jakoukoliv soutěž může Soutěžní výbor Místní pravidla upravit s dočasnou platností v závislosti na dočasně změněných podmínkách hřiště.

Trest za porušení Místních pravidel (není-li uvedeno jinak):

Hra na jamky - ztráta jamky
Hra na rány - 2 trestné rány

Tato Místní pravidla vstupují v platnost 7.6. 2021.
Zpracoval: Ivan Široký
Vydal: Golf Resort Barbora

 

Přílohy :