UPOZORNĚNÍ

Z důvodu velkého množství srážek do odvolání nepůjčujeme elektrická autíčka do hry. Děkujeme za pochopení. 
 
Wegen starken Regenschauern dürfen die elektrischen Autos nicht geliehen Zwerden. Danke für Ihr Verständnis.